Europa : Op het kruispunt van alle gedachtegangen

Afspraak of de Place de l'Europe

Sinds vier jaar staat Europa centraal in het programma van de Foire du Livre de Bruxelles dankzij een plek waar belangrijke debatten over actuele Europese thema’s worden gehouden: de Place de l’Europe. Na een feestelijke start in 2016 is ze uitgegroeid tot een permanente ontmoetingsplaats dankzij de steun van de Europese Commissie, die verdere stappen wil zetten in het denken over Europa.

De vooravond van de Europese verkiezingen is het uitgelezen moment om dit project op de rails te zetten. De Place de l’Europe is meer dan een ontmoetingsplaats, want u bent er ook welkom in een gespecialiseerde boekhandel met boeken van auteurs uit heel Europa. Het doel is tweeledig: de Europese literatuur bevorderen en buitenlandse uitgevers en auteurs samenbrengen.

Brussel brengt als een echte toren van Babel lezers van over de hele wereld samen en we beklemtonen onze internationale openheid naar auteurs die uit de vier windstreken komen.

Of het nu romanschrijvers, essayisten, filosofen, antropologen of journalisten zijn, veel auteurs zullen ons dit jaar ertoe aanzetten na te denken over Europese thema’s zoals hoop, angst, literaire rijkdom, combattieve pers en zelfs toerisme.

De toekomst van de vertaling: variaties vertalen

Zonder literaire vertalers zouden we geen toegang hebben tot de meeste teksten van de wereld! In het hart van de meertalige hoofdstad bij uitstek wijdt de Foire du Livre de Bruxelles een dag aan hen. Het is een moment van reflectie voor zowel specialisten als nieuwkomers die geïnteresseerd zijn in het werken met taal.

De vierde dag stelt het vertalen centraal, en in het bijzonder variaties in vertalingen. Wat verandert er het meest in de loop van de tijd en per regio als het niet om taal gaat? Hoe beïnvloeden zulke variaties het werk van de vertaler en de vertalers? Codes, woordenschat, maatschappelijke evolutie: moeten we bij het vertalen rekening houden met deze veranderingen of behouden we de tekst die in zijn klassieke vorm onveranderd vastligt?